Ana SayfaHizmetlerimizReferanslarımızMontajİletişim
PARATONER FİYATLARI
EKBER PARATONER
Ana Sayfa
      Paratoner ne işe yarar :

      Yıldırımlar, insanların her zaman ilgisini.çekmiş ve hayatını etkilemiştir.Tarih boyunca bu konu üzerinde çeşitli efsaneler oluşmuştur. Ancak bilimsel anlamda yıldırım ile ilgili ilk tanımlamalar 17.yy.da başlamıştır. İlk olarak Descartes, yıldırımın bulutların çarpışmasıyla sıkışan havanın ışık ve isi etkisinin meydana geldiğini ve isinin gürültüye neden olduğunu söyleyerek yıldırım ile ilgili ilk teoriyi ortaya atmıştır.
    Yıldırımın düştüğü yerlerdeki etkileri, düştüğü yerin durumuna göre değişmektedir. Paratoner ile korunmayan bir bölgeye düşen yıldırım ağaçların yanmasına, üzerinden geçtiği canlıların ölmesine ve elektrik-elektronik donanımlarda hasar oluşmasına sebep olabileceği gibi, paratoner yakalama ucu'na benzeyen sivri noktalardan toprağa geçerek zararsız bir biçimde sona ermesi de olasıdır. İşte bu ve bunun gibi yıldırımın yarattğı etkilerden korunmak için biz insanlar, paratoneri günlük yaşantımızın vazgeçilmez bir koruma önlemi olarak kullanmaktayız.
    Paratonerler en basit tanımı ile insanları yıldırımlardan koruyan bir elektriki parça olarak tanımlayabiliriz. Paratoner başlıkları montajının yapılmış olduğu bir tesise yıldırım düşme riski oluştuğun zaman, iyon üretip yayan ve olası yıldırım deşarjını üzerine alıp emniyetli bir şekilde toprağa aktarabilen bir sistemlerdir. Yıldırımlı havalardaki atmosferik alanda oluşan yoğunlaşmış elektron partikülleri bir elektromanyetik dalga üretir. Bu partiküller paratonerin içerisindeki donanımla irtibata geçerek paratoneri harekete geçirir. Bu donanımı, yakalama çubuğu etrafındaki çok yüksek iyonlaştırma akımı meydana getiren bir iyon jeneratörü olarak tanımlayabiliriz. İyon jeneratörü başlığın etrafında elektormanyetik bir alan üretmeye başlar. Genellikle küre şeklinde metal bir koruyucu muhafaza içerisinde bulunan iyon jeneratörü yıldırımın darbe etkisine karşı çok güvenli olarak korunmuş olup, ayrıca su ve nem geçirmezliği sağlanmıştır. Ayrıca paratoner muhafaza başlığı rüzgar ve doğal etkileri azaltması için de yapısı küre şeklinde tasarlanmıştır. Aktif paratonerler yakaladığı yıldırım akımını, orta milden kesintisiz olarak topraklama hattına taşıyarak, emniyetli bir şekilde topraklanmasını sağlar.
 
    Erken akış uyarım sistemine sahip aktif paratonerler değişik tip ve şekillerde olabilirler. Bu paratonerler, değişik test raporlarına, standartlara (ISO ve benzeri) ve 10 –15 yıl gibi bir garantiye sahiptirler.

    Yıldırma karşı etkili bir koruma oluştururlar. Bu tip paratonerler pilli , transistörlü , sigortalı veya elektronik devrelidirler. İçindeki bu cihazların çalışmaya başlaması ile devreye girerler. Pek çok yıldırım deşarjından sonra bile bakım istemez. Hem negatif ve hem de pozitif yıldırım deşarjına karşı korumalıdır. Çalışması için gerekli olan sadece 20 km/h rüzgardır. Bu da insan yürüyüşüne eşit olan rüzgardır ki yükseklerde en durağan havada bile bu rüzgar genelde mevcuttur. Montajsız veya montajlı test edebilme imkânı vardır. Fransız Atom Enerjisi Kurumu icadı ve bu kurumdan patentli üründür. 25 yıl garantilidir. En önemli özelliği yağmur ve elektrik deşarjından hiç etki görmemesi ve dolayısıyla bozulmamasıdır.
      
AKTİF PARATONER ŞARTNAMESİ
       --Aktif Paratonerlerin çalışma sistemi erken akış uyarımlı, çok yüksek deşarj akımına dayanıklı, basınçlı hava sirküle edecek şekilde yapılandırılmış ve paslanmaz malzemeden olacaktır.
       --Paratoner başlığı NFC 17 – 102 Fransız Standartlarına uygun olacaktır. Bu standartlara uygun olduğunu ispatlayan ICMET ve BET laboratuar şartlarına uygun olacaktır.
      --Aktif Paratoner başlığı paratonerin bulunduğu nokta ile toprak arasındaki potansiyel farkını hissedecek Pasif elektrodlara ve Venturi sistemi ile iyonizasyonu kontrol edecek Aerodinamik yapılı Aktif Elektrodlara sahip olacaktır.
      --25 yıl paslanmazlık garantisine sahip olacaktır.
     -- Aynı tip başlık farklı koruma seviyelerine ve bu koruma seviyelerine bağlı olarak farklı koruma sahasına sahip olacaktır.
       --L tetikleme zaman üstünlüğü NFC 17 – 102 standartlarında belirtilen değerlere uygun olacaktır.
       --Paratoner başlığı dışında kalan paratoner malzemeleri TS IEC 61024 de belirtilen standartlara uygun olacaktır.
      --Paratoner en az 4,5 mt boyunda ve en az 2” çapında bir direk üzerine yerleştirilecektir. Paratoner direği 7 mt'den yükseğe en az üç noktadan gergi telleri ile tutturulacaktır. Paratoner direği, paratoneri emniyetle taşıyacak, her türlü hava şartlarına ve dış etkenlere karşı dayanıklı ve sağlam olacaktır.
       --Paratoner yapı üstünden mümkün olan en yüksek yere konulacaktır. Eğer bina üzerinde anten, korkuluk demiri, anten direği vb. Yükseltiler varsa paratoner ünitesinin yüksekliği bunların üzerinde tutulacaktır.
       --İniş iletkeninin 1 mt yakınındaki bütün metal tesisat (korkuluk demirleri, anten direkleri vb.) paratoner iniş iletkenine sağlam biçimde elektriksel olarak bağlanacaktır. Bağlantılar iniş iletkeni ile aynı malzemeden olacaktır. Ancak bu bağlantıların korozyona neden olmayacak biçimde ve iyi iletkenliğe sahip olması gerekmektedir.
       --İniş iletkeni 2x50 mm2 dolu bakırdan olacaktır. İniş iletkeni mümkün olan en kısa yoldan toprağa indirilecek ve iletkene keskin bükümler yapılmayacaktır. İletkenler TS IEC 61024'de belirtilen ölçülerde yüzeye monte edilecektir. İniş iletkenin eksiz olması gerekmektedir. Ek yapmak zorunda kalınırsa, yapılan eklerde Termokaynak tercih edilecektir.
       --Yıldırım sayacı, Test Klemensinden önce veya topraktan 2 mt yukarıda iniş iletkenine monte edilecektir. Aktif Paratonerde oluşan deşarjların sayısını takip etmek ve herhangi bir olay esnasında yıldırımla ilgisini anlamak için kullanılacaktır.
       --Test klemensi koruma borusunun 10 cm üzerinde konulacaktır. Test Klemensleri plastik kapak içinde, bakır veya pirinçten mamül test yapma amacına uygun yapılandırılmış ve bulunduğu yüzeye sağlam olarak tespit edilmelidir.
       --İniş iletkeni toprağa indiği yere kadar, 0,5 mt'si toprak içinde kalacak şekilde, 32 mm (5/4” inç) iç çapında, 2,5 mt boyundaki muhafaza borusu içine alınacaktır. Galvanizli kelepçelerle sağlam olarak tespit edilmelidir.
       --Topraklama elektrotları, 20 mm çapında, 3 mt boyunda olacak ve toprağın donma seviyesinin altında (0,50 mt) çakılacaktır. Aralarındaki mesafe en az elektrod boyunun iki katı olacaktır. Topraklama direnci 10 ohm'dan (TS IEC 61024) küçük olacaktır. Ölçüm sonucunda ölçülen değer 10 ohm'u aşarsa topraklama yapılmalıdır. Gerek görülmesi halinde firmanın temin edeceği katkı maddeleri ile toprak iletkenliği arttırılacaktır.
       --Sistemin montajında, iki farklı metalin temasından sonra ortaya çıkan korozyon olayı dikkate alınacaktır. Farklı metallerin kullanılmasında mümkün olduğunca kaçınacaktır. Taşıyıcı direk, kroşelerin tespitlenmesinde duvar yüzeylerinin bozulmaması, topraklama için kanal kazılması ve zeminin eski haline getirilmesi sağlanacaktır.
       --Bütün ekler termokaynak ile yapılacaktır.
       --Kullanılan bütün kroşeler bakır veya paslanmaz olup, civataları paslanmaz olacaktır.
       --Montajda kullanılacak malzemeler TSE kalite belgeli olacaktır.
       --Paratoner tesisatı yapılmada yada yapıldıktan sonra projelendirilecektir.
      --Tesisat bittiğinde topraklama ehliyetli personel tarafından ölçülüp, firma yetkili mühendisi onaylayarak raporlandıracaktır
 
  


 

Ana Sayfa|Hizmetlerimiz|Referanslarımız|Montaj|İletişim